Sobota 26.05.2018

Obrady XX ŚKGP, CKK Jordanki, Toruń, Al. Solidarności 1-3

8.00 – 9.00

Śniadanie przedsiębiorców polonijnych w hotelu i przejazd do CKK Jordanki

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników, networking

10.00 – 10.10

Powitanie przez organizatorów

10.10 – 17.30

Wystąpienia gości i przedsiębiorców.

W toku obrad: debata, wymiana doświadczeń, prelekcje, sesje tematyczne, networking, strefa wystawców, B2B, kuluary, kawa, lunch

17.30 – 18.00

Przerwa, networking

18.00 – 19.00

Występ artystyczny

19.00 – 20.00

Uroczysta kolacja dla uczestników i zaproszonych gości

Niedziela 27.05.2018

Obrady XX ŚKGP

8.00 – 9.00

Śniadanie Przedsiębiorców Polonijnych w hotelu

9.00 – 12.00

Obrady, sesje tematyczne, networking, B2B

12.00 – 13.00

Czas wolny

13.00 – 14.30

Obiad dla Polonii i zaproszonych gości

14.30 – 18.00

Poznanie potencjału turystycznego Torunia, wizyty w firmach i instytucjach

18.00 – 19.30

Rejs po Wiśle dla Polonii i powrót do hotelu

19.30 – 22.00

Kolacja podsumowująca Konferencję