Aleksander Kwaśniewski

– prezydent RP

Jacek Piechota

– minister gospodarki

Adam Struzik

– marszałek Senatu RP

Bogusław Liberadzki

– minister transportu i gospodarki morskiej, eurodeputowany

Andrzej Stelmachowski

– marszałek Senatu RP

Marcin Święcicki

– minister współpracy gospodarczej z zagranicą

Longin Pastusiak

– marszałek Senatu RP

Wiesław Kaczmarek

– minister przekształceń własnościowych

Maciej Płażyński

– marszałek Sejmu RP

Emil Wąsacz

– minister skarbu

Danuta Hübner

– minister ds. europejskich, komisarz UE, eurodeputowana

Aldona Kamela-Sowińska

– minister skarbu

Leszek Miller

– premier

Radosław Sikorski

– wiceminister spraw zagranicznych

Waldemar Pawlak

– wicepremier i minister gospodarki

Witold Modzelewski

– wiceminister finansów

Leszek Balcerowicz

– wicepremier i minister finansów

Katarzyna Sobierajska

– wiceminister ds. turystyki

Roman Jagieliński

– wicepremier i minister rolnictwa

Tadeusz Iwiński

– sekretarz stanu w kancelarii premiera

Grzegorz W. Kołodko

– wicepremier i minister finansów

Eugeniusz Grzeszczak

– sekretarz stanu w kancelarii premiera

Janusz Steinhoff

– wicepremier i minister gospodarki

Piotr Całbecki

– marszałek woj. kujawsko-pomorskiego

Jerzy Hausner

– wicepremier i minister gospodarki

Krzysztof Pietraszkiewicz

– prezes Związku Banków Polskich

Hanna Gronkiewicz-Waltz

– prezes Narodowego Banku Polskiego

Andrzej Izdebski

– prezes Agencji Inwestycji Zagranicznych

Jarosław Bauc

– minister finansów

Wiesław Rozłucki

– prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Krzysztof Hetman

– marszałek woj. Lubelskiego, eurodeputowany

Izabela Jaruga-Nowacka

– wicepremier

Janusz Piechociński

– wicepremier i minister gospodarki

Witold Koziński

– wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

Piotr Woźniak

– minister gospodarki

Grażyna Gęsicka

– minister rozwoju regionalnego

Marcin Kubiak

– wiceminister infrastruktury i rozwoju

Maciej Grabowski

– wiceminister finansów

Jan Borkowski

– podsekretarz stanu w MSZ

Grzegorz Schetyna

– minister spraw zagranicznych

Grażyna Henclewska

– podsekretarz stanu w MG

Piotr Wojaczek

– przewodniczący konferencji specjalnych stref ekonomicznych

Waldemar Achramowicz

– marszałek woj. kujawsko-pomorskiego

Sławomir Sosnowski

– marszałek woj. Lubelskiego

Andrzej Kosztowniak

– prezydent Radomia

Andrzej Nowakowski

– prezydent Płocka

Marek Wojtkowski

– prezydent Włocławka

Witold Wróblewski

– prezydent Elbląga