ZAPROSZENIE DO PREZENTOWANIA FIRMY I PRODUKTÓW

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Jubileuszowej – XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, która zostanie zainaugurowana 26 maja 2018 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Toruń.

Celem organizowanych od wielu lat Konferencji jest rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia oraz powiązań między krajami ich osiedlenia, a Macierzą.

Uczestnicy Konferencji to zapraszani bezpośrednio i przy udziale placówek dyplomatycznych, przedsiębiorcy polonijni z kilkudziesięciu krajów świata i Polski, a także reprezentanci instytucji oraz agend rządowych, odpowiedzialnych za gospodarkę, finanse, inwestycje, eksport, innowacje czy ochronę środowiska, oraz przedstawiciele czołowych mediów.

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii to największe spotkanie skupiające gospodarczą Polonię ze świata, to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami środowisk gospodarczych Polonii ze wszystkich kontynentów oraz przedstawicielami krajowego biznesu.

Informacje o Konferencji – www.konferencjapolonii.pl

Możliwości prezentowania firmy i produktów
Wizytówka lub Video-wizytówka – Networking na stronie www.konferencjapolonii.pl/networking/ oraz inne form współpracy:
• stoisko promocyjne,
• ustawienie roll-upu,
• ekspozycja logo firmy w serwisie internetowym,
• dołączenie materiałów promocyjnych do pakietów konferencyjnych,
• udział w ramach pakietu w charakterze sponsora lub partnera konferencji.

 
Z poważaniem,

Zespół organizacyjny
XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
Tel.: +48 22 298 67 31, +48 22 298 67 33
Tel/Fax.:+48 22 378 12 72
biuro@fundacjapolonia.pl
www.konferencjapolonii.pl